Méér dan biologisch

Bio-Based

De verpakkingen van VecoZuivel Biologisch zijn bio-based. Dat wil zeggen dat ze completet van duurzame materialen zijn gemaakt. Een stap in de goede richting op het gebied van duurzaamheid. Eerder is FSC karton geïntroduceerd voor melkpakken. Karton, afkomstig van verantwoord beheerde bossen, zodat ontbossing van bijvoorbeeld regenwouden wordt tegen gegaan. Deze verpakkingen herken je aan het FSC -logo.

In iedere melkverpakking zit naast karton ook een dun laagje plastic, om lekken tegen te gaan. Dit is de PE- laag, die gewoonlijk gewonnen wordt uit olie. In de bio-based verpakking van VecoZuivel Biologisch is de plastic laag gemaakt van suikerriet, dat snel aangroeit en altijd opnieuw geplant kan worden. Daarnaast is de carbon-footprint van de bio-based verpakking lager, immers bij de groei van suikerriet wordt er CO2 (kooldioxide) uit de omgeving onttrokken. Fossiele brandstoffen worden op deze manier gespaard.

Recyclen

Met of zonder dop, alle melk en yoghurt-pakken kunnen voor 100% gerecycled worden. Bij de lokale afvalinzamelaar kan geïnformeerd worden hoe deze het beste aangeboden kunnen worden. In veel gemeenten in Nederland kunnen de drankenkartons, waartoe ook melkpakken behoren, bij het plastic ingezameld worden, of zelfs apart!
(Kijk ook eens op de site van Stichting Hedra en bij het kennisinstituut duurzaam verpakken,  www.kidv.nl.)